Info  

Info

I was born in Warsaw (Poland) in 1967.

I am concerned with fields like film, photography, slide shows and video projection and I try to combine all these areas of visual art for the purpose of creating multimedia scenographies, installations, projections as well as performance.

In the last years I carried out, by myself or in cooperation with other creators, projects ranging from big commercial production to experimental artistic ones. I realized multimedia shows, photography and film documentation. I cooperated in creating exhibitions, concerts, theatrical performance. I also ran workshops for youth.

I took part in such festivals like:

Vidi Wall - Vienna 1998; Filmschau in Zacheta National Gallery of Art - Warsaw 2000; Neighbours for Neighbours Festival - Warsaw 2006; Terra Polska - Berlin 2006; The Malta International Theatre Festival - Poznań 2006; Festival “Film Polska” – Berlin 2008, Festival “Moving Closer” – Warsaw 2008.

Since 1990 I have been realizing independent films, performance and multimedia show.

Selected works:
 • 2002 Performance in the Contemporary Center of Art, Warsaw
 • 2003 Multimedia installation in University of Warsaw Library, Warsaw
 • 2004 Multimedia performance in the Norblin Factory, Warsaw
 • 2005 Multimedia scenography of Transkapela concert, Theatre “Mały”, Warsaw
 • 2006 Video art installation (Discovery, Virtual History), Wilczy Szaniec, Gierłoż
 • 2007 Individual exhibition “Stilleben” in the gallery of Polish Institute in Berlin, Berlin
 • 2007 Project on the occasion of 50th Anniversary of the Rome Treaties in the Museumsinsel, Berlin
 • 2008 Multimedia performance in the MAN’s factory, Niepołomice
 • 2009  Individual exhibition “3..6..9 Seconds Of Light” in Werkstattgalerie,  Berlin
 • 2009 Multimedia scenography and special presentation on the occasion of 20th Anniversary of first free elections in Poland on 4 June 1989, Radialsystem, Berlin
 • 2007-2009 Multimedia workshops for youth in Germany (Werftpfuhl, Trebnitz, Koenigs Wustenhausen)
=============================================================


Zajmuję się filmem, fotografią, projekcjami slajdowymi i wideo, a przede wszystkim łączeniem tych wszystkich dziedzin  sztuki wizualnej w realizacjach scenografii, instalacjach i projekcjach multimedialnych, performance oraz oprawie wizualnej koncertów, przedstawień teatralnych, akcji i festiwali artystycznych, imprez reklamowych itp.

W ciagu ostatnich lat zrealizowałem samodzielnie i we współpracy z innymi twórcami  kilkadziesiąt projektów  o różnym charakterze – od eksperymentalnych projektów  artystycznych do dużych produkcji komercyjnych.

Współpracowałem  z zespołami niezależnej sceny muzycznej, Galerią Dziekanka, wydawnictwem Stop Over Press, grupą Komuna Otwock (pokazy multimedialne, wystawy, koncerty, dokumentacja fotograficzna i filmowa, współpraca przy przedstawieniach teatralnych), Fundacją Brulionu (telewizyjny program Alternativi), Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Zachęta,  Katarzyną Kozyrą, Teatrem Cinema, Teatrem Academia, Wydawnictwem Czarne, zespołem Transkapela.

Wziąłem udział w festiwalach: Vidi Wall, Wiedeń 1998; Filmschau, Galeria Zachęta, Warszawa 2000; Festiwal Sąsiedzi dla Sąsiadów, Warszawa 2006; Terra Polska, Berlin, 2006; Festiwal Teatralny Malta, Poznań 2006.

W 2007 roku zrealizowałem autorską wystawę “Stilleben” w Galerii Instytutu Polskiego w Berlinie, a następnie multimedialny projekt z okazji 50-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich (Museumsinsel, Berlin).
W 2007 prowadziłem warsztaty filmowe dla młodzieży w Werftpfuhl (Fundacja Kurta Loewensteina).

Od kilku lat współpracuję z kilkoma klubami muzycznymi i DJ-ami  tworząc scenograficzną oprawę wizualna oraz miksując na żywo obrazy wideo.